Certyfikat
„Zadowolony Konsument”

       Szkoła Podstawowa w Krzywej

Laboratoria Przyszłości w naszej Szkole

Od 1 września 2023 uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z zajęć robotyki
w ramach Laboratoriów Przyszłości. W ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych
i technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.


Zajęcia z robotyki

Uczniowie naszej szkoły na zajęciach z robotyki uczą się podstaw budowy robotów oraz tworzenia programów do ich obsługi. W zajęciach wykorzystywane są zestawy Abilix posiadające szerokie zastosowanie dzięki bogatym wyposażeniu: silniki, czujnik ruchu, koloru, odcienia szarości, dotyku i wiele innych elementów jak również podstawowe programowanie.
Zajęcia wspierają również rozwój dzieci w nauce przedmiotów ścisłych. Rozwijają kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, logiczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów czy współpracy w grupie.
Nauka programowania staje się zabawą.


Szkoła Podstawowa w Krzywej©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox