Certyfikat
„Zadowolony Konsument”

Szkoła Podstawowa w Krzywej

Możliwość użyczenia komputerów dla uczniów

W związku z organizacją zajęć z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość
Szkoła Podstawowa w Krzywej udostępni uczniom do bezpłatnego użytkowania szkolne laptopy
zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.


regulamin użyczenia szkolnych komputerów dla uczniów

wniosek o użyczenie komputera dla ucznia

umowa użyczeniaNauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

strony do wykorzystania dla uczniów w celu samoedukacji oraz wskazań nauczycieli:

epodręczniki - narzędzie edukacyjne, które oferuje uczniom gotowe materiały dydaktyczne

„Włącz Polskę!” - materiały edukacyjne dla dzieci w formie podręcznika internetowego

Portal lektury - pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania

Serwis Telewizji Polskiej - programy o charakterze edukacyjnym

Centralna Komisja Egzaminacyjna - materiały pomocne w przygotowaniach do egzaminów

Lern English Kids - ćwiczenie gramatyczne, leksykalne, gry, filmiki i piosenki utrwalające słownictwo

Edukacja na odległość (e-edukacja)
Materiały edukacyjne z przedmiotów do pobrania


INFORMATYKA       historia komputera       WORD - wstawianie tabeli      EXCEL - Wstawianie wykresów - kl.8        skróty MS WORD

Jak podłączyć Internet z telefonu do komputera


Szkoła Podstawowa w Krzywej©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox